#176203 gửi bởi botay2
Ngày 09 Tháng 04 2016 , 12:21
Chào Đội code,

Từ ngày nâng cấp lên code mới (bản 4.0.21), web mình gặp một số vấn đề sau:

+ Đối với video: Video play được ít giây tự tắt (trình duyệt Firefox), trình duyệt Coccoc ko bị, trên mobile không bị.

+ Hệ thống báo lỗi tự động: Liên tiếp nhận được thông báo lỗi từ các kết nối từ trình duyệt Opera. Dưới đây là email mới nhất hôm nay:

[Sun, 10 Apr 2016 01:38:34 +1400] [141.0.15.91] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 03:10:52 +1400] [82.145.210.243] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 03:11:59 +1400] [82.145.209.141] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 03:29:58 +1400] [82.145.219.149] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 03:44:28 +1400] [82.145.210.249] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8163; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 03:46:10 +1400] [141.0.14.247] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 04:01:29 +1400] [82.145.209.87] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.32206/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 05:13:04 +1400] [82.145.209.61] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.39010/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]
[Sun, 10 Apr 2016 05:19:41 +1400] [141.0.14.91] [User Error(256): Sorry! Could not connect to data server] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 282] [AGENT: Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.32206/37.8157; U; vi) Presto/2.12.423 Version/12.16]

Xin nhờ đội Code hỗ trợ giúp. Cảm ơn nhiều!
Sửa lần cuối bởi botay2 vào Ngày 09 Tháng 04 2016 , 12:29, với tổng số 1 lần sửa.

Trang thông tin điện tử Nghệ An 24h: http://nghean24h.vn Diễn đàn Nghệ An: http://diendan.nghean24h.vn