Lỗi upload

Chia sẻ:
#192752 gửi bởi quynlc
Ngày 18 Tháng 12 2019 , 22:07
Không upload được file của openoffice, libreoffice như đuôi .odt, ods ...
ai biết cách khắc phục xin chia sẻ.
#192755 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 12 2019 , 00:03
Bạn cho biết phiên bản NukeViet bạn đang sử dụng, môi trường máy chủ của bạn https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/.github/ISSUE_TEMPLATE.md

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com