#184380 gửi bởi hoangkyanh0109
Ngày 10 Tháng 05 2017 , 10:35
Sau khi mình làm hoàn thiện trang web nukeviet 4.1 ở localhost sau đó mình upload lên host và bị lỗi thông báo sau khi đăng nhập admin:
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 15
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 16
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 17
Mong ae bạn bè giúp đỡ
#184396 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 11 Tháng 05 2017 , 21:44
Lỗi này bạn có thể bỏ qua nhé site hoạt động được không sao đâu mình sẽ ghi nhận để sửa lại trong bản tới

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com