#184380 gửi bởi hoangkyanh0109
Ngày 10 Tháng 05 2017 , 10:35
Sau khi mình làm hoàn thiện trang web nukeviet 4.1 ở localhost sau đó mình upload lên host và bị lỗi thông báo sau khi đăng nhập admin:
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 15
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 16
Nên chú ý Nên chú ý: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in file /includes/utf8/iconv_string_handler.php on line 17
Mong ae bạn bè giúp đỡ