Lỗi trang trắng

Chia sẻ:
#184935 gửi bởi kienpv
Ngày 13 Tháng 06 2017 , 05:30
Mình có website sử dụng bản 4.1. Tự dưng bị lỗi không hiển thị gì ả. Mặc dù vào quản trị vẫn bình thường. Nhờ các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều
http://oto.saodo.edu.vn/
#184936 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 06 2017 , 07:43
Bạn vào quản trị dọn dẹp hệ thống sau đó ra ngoài site khi bị trang trắng thì gửi nội dung ở file data/logs/error_logs/zzzz.log lên đây để mọi người xem lỗi do đâu nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#184943 gửi bởi kienpv
Ngày 13 Tháng 06 2017 , 20:23
Đây là nội dung file logs error.log:
[Wed, 14 Jun 2017 07:19:31 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 20]
[Wed, 14 Jun 2017 07:19:31 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 24]
[Wed, 14 Jun 2017 07:19:37 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 20]
[Wed, 14 Jun 2017 07:19:37 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 24]
[Wed, 14 Jun 2017 07:19:37 +0700] [172.16.2.172] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table '.\oto_db\sd4_counter' is marked as crashed and should be repaired' in C:\xampp\htdocs\oto.saodo.edu.vn\includes\core\stat.php:19
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\oto.saodo.edu.vn\includes\core\stat.php(19): PDO->query('SELECT c_count ...')
#1 C:\xampp\htdocs\oto.saodo.edu.vn\includes\core\stat.php(84): nv_stat_update()
#2 C:\xampp\htdocs\oto.saodo.edu.vn\index.php(41): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /includes/core/stat.php] [LINE: 19]
[Wed, 14 Jun 2017 07:20:02 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 20]
[Wed, 14 Jun 2017 07:20:02 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 24]
[Wed, 14 Jun 2017 07:20:33 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 20]
[Wed, 14 Jun 2017 07:20:33 +0700] [172.16.2.172] [Notice(8): Undefined index: session_handler] [FILE: /includes/ini.php] [LINE: 24]
Nhờ các bạn xem giúp
#184948 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 06 2017 , 02:32
Undefined index: session_handler => Cái này do nâng cấp thiếu nữa này, bạn đọc lại hướng dẫn nâng cấp ở đây để fix luôn https://github.com/nukeviet/update#bước-1-chuẩn-bị-trước-khi-cập-nhật

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#184964 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 15 Tháng 06 2017 , 02:48
Hiện tại web của bạn đang bị lỗi và bạn làm theo hướng dân sau để khắc phục lỗi session_handler

https://thinhweb.com/huong-dan-khac-phuc-loi-canh-bao-session-handler-trong-website-nukeviet/

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188000 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 04 Tháng 03 2018 , 21:21
Mọi người cho mình hỏi, mình nâng cấp từ Nukeviet 3.4 lên 4.3 ở localhost chạy ok nhưng khi lên host thì bị trang trắng và file log_error báo như này:


[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: site_name] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 133]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: googleAnalyticsID] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1703]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: is_myreferer] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1719]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: cronjobs_next_time] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1723]
[Mon, 05 Mar 2018 09:02:18 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 05 Mar 2018 09:09:10 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [123.30.175.142] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 05 Mar 2018 09:09:31 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [203.113.152.5] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188050 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 10 Tháng 03 2018 , 19:48
Bảng nv4_config của bạn không tồn tại hoặc bị lỗi, bạn check lại xem nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com