#188455 gửi bởi ngocs2tron
Ngày 15 Tháng 04 2018 , 11:23
Tình hình là em có cài đặt đa ngôn ngữ cho site của mình, nhưng gói tiếng nhật thì cài đặt xong khi sử dụng thì cả admin và ngoài site đều trang trắng.
Mong mọi người chỉ giáo ạ.