#194373 gửi bởi thpttrieuson
Ngày 03 Tháng 09 2020 , 11:05
Chào mọi người, hôm qua tôi có dùng cái https://nukeviet.vn/vi/store/other/plugin-users-import/ nhưng bị lỗi định dạng ngày tháng năm không đúng quy định mặc dục đã là đúng theo hướng dẫn ngay fthawng năm dạng 12/12/2000
Xin anh chị em hướng dẫn. Cảm ơn nhiều