#183611 gửi bởi hoadnvn
Ngày 10 Tháng 04 2017 , 10:55
Khi nâng cấp module news báo lỗi:

» Lỗi copy dữ liệu chủ đề: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'titlesite' in 'field list'

» Copy dữ liệu chủ đề

» Xóa dữ liệu module thành công

Tiến trình bắt đầu chạy


Vậy đây là lỗi gì vậy các bạn??