Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#186504 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 15 Tháng 09 2017 , 06:09
qngai đã viết Lỗi không Lưu được cấu hình Upload trong Nukeviet3.0

Bạn kiểm cha thư mục chmod đúng chưa nhé và hơn nữa hosting có vấn đề gì không. bản 3.0 giờ nó xa rồi bạn, bạn nên nâng cấp lên bản 4.x vì các máy chủ giờ nâng cấp hết rồi dẫn đến bản 3.0 ko tương thích làm hỏng hệ thống website


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/