#181524 gửi bởi nguyenngoctan
Ngày 28 Tháng 11 2016 , 22:50
Mọi người xem giúp, mình đang xài bản 4.0.28, mà khi tạo thêm Tùy biến dữ liệu thì nhập vào nó không lưu. Trong khi mình thấy trong Database thì có thay đổi và lưu rồi.
Mở trang thông tin chi tiết tài khoản thì có tiêu đề (biến dữ liệu) nhưng không có giá trị vừa nhập
Mong mọi người giúp