#185131 gửi bởi ndthanh29
Ngày 24 Tháng 06 2017 , 21:12
Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: title_length in file /modules/news/blocks/global.block_news_cat.php on line 131

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: title_length in file /modules/news/blocks/global.block_news_cat.php on line 131

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: title_length in file /modules/news/blocks/global.block_news_cat.php on line 131

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: title_length in file /modules/news/blocks/global.block_news_cat.php on line 131

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: title_length in file /modules/news/blocks/global.block_news_cat.php on line 131

Nhờ các bạn hướng dẫn khắc phục giùm mình. Thanks các bạn!

#185139 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 06 2017 , 21:05
Bạn dọn dẹp hệ thống, sau đó làm những thao tác trên, khi có vấn đề bất thường thì chép nội dung file data/logs/error_logs/zzz.log lên đây xem sao nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185140 gửi bởi ndthanh29
Ngày 25 Tháng 06 2017 , 22:06
[Mon, 26 Jun 2017 09:00:15 +0700] [14.168.14.117] [Error(1): Call to undefined function json_encode()] [FILE: /dinhthanh/siteinfo/notification.php] [LINE: 48]
[Mon, 26 Jun 2017 09:00:16 +0700] [14.168.14.117] [Error(1): Call to undefined function json_encode()] [FILE: /dinhthanh/siteinfo/notification.php] [LINE: 48]
[Mon, 26 Jun 2017 09:00:18 +0700] [14.168.14.117] [Error(1): Call to undefined function json_encode()] [FILE: /dinhthanh/siteinfo/notification.php] [LINE: 48]
[Mon, 26 Jun 2017 09:00:25 +0700] [14.168.14.117] [Error(1): Call to undefined function json_encode()] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 190]

Khi thiết lập Module ảo cũng load chậm, hầu như không làm được còn thiết lập Module cài đặt mới cũng không thể.
Cái này làm trên bản nv3 thì vẫn bình thường.