#191272 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 05 2019 , 05:30
Bạn xóa cache thủ công bằng cách vào thư mục data\cache xóa hết thư mục con của nó để hệ thống lấy lại giá trị từ CSDL. Mặc định nếu có cache nó sẽ lấy từ cache

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.