#190932 gửi bởi songlanuihong
Ngày 30 Tháng 03 2019 , 04:19
Nhờ mọi người hướng dẫn sửa lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02:
- Sau khi thực hiện theo hướng dẫn:
"Nếu thất bại, bạn hãy thử cách 2 dưới đây.
Cách 2: Cập nhật thủ công
Download gói update tại: https://github.com/nukeviet/update-egov/releases/download/to-1.1.02/update-egov-to-1.1.02.zip
Giải nén và Upload các file trong gói update với cấu trúc của NukeViet Egov, sau đó vào admin để tiến hành update.
"
- Khi vào admin để nâng cấp thì trang bị trắng.
Mong mọi người hướng dẫn sửa lỗi.
Trâng trọng cảm ơn!
#190933 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 31 Tháng 03 2019 , 00:05
Nếu bạn không vào được admin để cấu hình nữa thì bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi gửi lên mọi người kiểm tra https://writeblabla.com/blog/hien-thi-bao-loi-khi-website-bi-loi-500-internal-server-error.html

Lưu ý:
- Để show lỗi ngoài site bạn sửa vào file index.php
- Để show lỗi trong admin bạn sửa vào file admin/index.php

Trường hợp của bạn là trong quản trị

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190940 gửi bởi songlanuihong
Ngày 01 Tháng 04 2019 , 04:01
hoaquynhtim99 đã viết Nếu bạn không vào được admin để cấu hình nữa thì bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi gửi lên mọi người kiểm tra https://writeblabla.com/blog/hien-thi-bao-loi-khi-website-bi-loi-500-internal-server-error.html

Lưu ý:
- Để show lỗi ngoài site bạn sửa vào file index.php
- Để show lỗi trong admin bạn sửa vào file admin/index.php

Trường hợp của bạn là trong quản trị
Cảm ơn hoaquynhtim99

Nhờ Ad và mọi người kiển tra đoạn lỗi này với:

Array
(
[type] => 1
[message] => Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'a.admin_theme' in 'field list' in G:\xampp\htdocs\egov\includes\core\admin_access.php:114
Stack trace:
#0 G:\xampp\htdocs\egov\includes\core\admin_access.php(114): PDO->query('SELECT a.admin_...')
#1 G:\xampp\htdocs\egov\includes\core\is_admin.php(42): nv_admin_checkdata('a:8:{s:8:"admin...')
#2 G:\xampp\htdocs\egov\includes\mainfile.php(387): require('G:\\xampp\\htdocs...')
#3 G:\xampp\htdocs\egov\admin\index.php(24): require('G:\\xampp\\htdocs...')
#4 {main}
thrown
[file] => G:\xampp\htdocs\egov\includes\core\admin_access.php
[line] => 114
)
#190944 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 04 2019 , 06:23
Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh
 ALTER TABLE `nv4_authors` ADD `admin_theme` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `main_module`; 


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190947 gửi bởi songlanuihong
Ngày 01 Tháng 04 2019 , 22:58
hoaquynhtim99 đã viết Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh

ALTER TABLE `nv4_authors` ADD `admin_theme` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `main_module`;Cảm ơn hoaquynhtim99 , Mình đã thực hiện theo hướng dẫn mà vẫn không được. Nhờ hoaquynhtim99 kiểm tra lại hộ.
Trân trọng!
#190948 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 04 2019 , 00:37
songlanuihong đã viết hoaquynhtim99 đã viết Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh

ALTER TABLE `nv4_authors` ADD `admin_theme` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `main_module`;Cảm ơn hoaquynhtim99 , Mình đã thực hiện theo hướng dẫn mà vẫn không được. Nhờ hoaquynhtim99 kiểm tra lại hộ.
Trân trọng!

Bạn đã thực hiện thì kết quả thế nào? Nếu lỗi thì phải hiển thị lỗi bạn gửi lại lỗi đó để check nếu vẫn báo lỗi y thế tức bạn chạy câu lệnh chưa đúng


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190963 gửi bởi anha_001
Ngày 03 Tháng 04 2019 , 04:54
Chạy query của bạn xong nó báo tiếp lỗi này:
Array
(
[type] => 1
[message] => Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'b.email_verification_time' in 'field list'' in C:\xampp\htdocs\includes\core\admin_access.php:114
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\includes\core\admin_access.php(114): PDO->query('SELECT a.admin_...')
#1 C:\xampp\htdocs\includes\core\is_admin.php(42): nv_admin_checkdata('a:8:{s:8:"admin...')
#2 C:\xampp\htdocs\includes\mainfile.php(383): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#3 C:\xampp\htdocs\index.php(29): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#4 {main}
thrown
[file] => C:\xampp\htdocs\includes\core\admin_access.php
[line] => 114
)

Nhờ bạn hướng dẫn thêm, cảm ơn nhiều
#190965 gửi bởi songlanuihong
Ngày 03 Tháng 04 2019 , 05:12
hoaquynhtim99 đã viết

songlanuihong đã viết hoaquynhtim99 đã viết Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh

ALTER TABLE `nv4_authors` ADD `admin_theme` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `main_module`;Cảm ơn hoaquynhtim99 , Mình đã thực hiện theo hướng dẫn mà vẫn không được. Nhờ hoaquynhtim99 kiểm tra lại hộ.
Trân trọng!
Bạn đã thực hiện thì kết quả thế nào? Nếu lỗi thì phải hiển thị lỗi bạn gửi lại lỗi đó để check nếu vẫn báo lỗi y thế tức bạn chạy câu lệnh chưa đúng

Đã thực hiện đúng hướng dẫn, nhưng lỗi vẫn như vậy. Khi thực hiện lại câu lệnh trên thì báo lỗi:
#1060 - Duplicate column name 'admin_theme'
#190966 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 04 2019 , 06:44
Cái này thôi chịu rồi, không kiểm soát nổi, bạn thực hiện restore site lại rồi làm theo hướng dẫn để cập nhật.
Lỗi của bạn là do site của bạn xài NukeViet Egov không chính thức bản 1.1.01 cập nhật lên 1.1.02 dẫn đến thiếu CSDL bản 1.1.01 chính thức.

Có thể thấy những lỗi CSLD của bạn có ở gói cập nhật lên 1.1.01 tại đây https://github.com/nukeviet/update-egov/blob/to-1.1.01/install/update_data.php

Nếu bạn không thể khắc phục thì cần tìm người có khả năng làm giùm bạn. còn nếu có thể thì bạn rà soát lỗi để chạy các câu lệnh từ ghi nhận này https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-NukeViet-4.3

Đến khi hết lỗi thì thôi. Ví dụ tiếp đây bạn bị lỗi liên quan đến cụm email_verification_time
Thì bạn search ở ghi nhận mình gửi bên trên có đoạn này
 ALTER TABLE `nv4_users` ADD `email_verification_time` INT(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '-3: Tài khoản sys, -2: Admin kích hoạt, -1 không cần kích hoạt, 0: Chưa xác minh, > 0 thời gian xác minh' AFTER `safekey`; 

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191265 gửi bởi kiepgiangho79
Ngày 27 Tháng 05 2019 , 23:13
Mình nâng cấp lên bản 1.1.02 ngon lành không vấn đề gì. Nhưng khi nâng cấp xong mình chuyển qua giao diện admin_adminlte thì bị trắng trang. bây giờ làm cách nào để có thể về lại giao diện admin_default được. Mình cũng đã vào cơ sở dữ liệu chỉnh trong bảng Config thuộc tính admin_theme chỉnh mà vẫn ko đc. A biết cách chỉ giùm mình với để đỡ phải nâng cấp lại.

https://www.facebook.com/gioithieunhadattanan
Hãy Cùng Nhau Hướng Về Hoàng Sa - Trường Sa
Paracel islands and Spratly islands belong to Viet Nam :)
Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam :)
هوانغ سا وترونغ سا هما جزر في فييت نام :)