#189136 gửi bởi nguyentich
Ngày 09 Tháng 07 2018 , 22:45
Có ai bị lỗi như mình không ạ.
Thứ nhất: lỗi hiển thị sai số lượng sản phẩm đã đặt hàng sau khi xác nhận gửi đơn hàng đi, dù số tiền không sai.
Ở đây mình đặt thử 4 loại, nhưng sau hiển thị tới 16 sản phẩm (4 lần lặp lại 4 sản phẩm)
hình ảnh

Thứ hai là về Vận chuyển: chọn vận chuyển thì luôn hiển thị không tính được phí. Nhưng trong đơn hàng tiền vận chuyển đã được cộng vào:
anh

Xin mọi người hỗ trợ. Xin cảm ơn ạ.
#190132 gửi bởi darkboy1202
Ngày 11 Tháng 11 2018 , 08:44
nguyentich đã viết Có ai bị lỗi như mình không ạ.
Thứ nhất: lỗi hiển thị sai số lượng sản phẩm đã đặt hàng sau khi xác nhận gửi đơn hàng đi, dù số tiền không sai.
Ở đây mình đặt thử 4 loại, nhưng sau hiển thị tới 16 sản phẩm (4 lần lặp lại 4 sản phẩm)
Thứ hai là về Vận chuyển: chọn vận chuyển thì luôn hiển thị không tính được phí. Nhưng trong đơn hàng tiền vận chuyển đã được cộng vào:
Xin mọi người hỗ trợ. Xin cảm ơn ạ.
-->Sao ko có ai fix lỗi này nhỉ???