#193971 gửi bởi nguyenainhan
Ngày 02 Tháng 07 2020 , 02:14
chào các bạn.
MÌnh cài modun shops bị lỗi thế này

XTemplate]
 • [] (/home/nhmomzor/public_html/themes//modules/shops/main.tpl) does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main.loop] does not exist

 • parse: blockname [main] does not exist
 • mong được các bạn giúp đỡ, thank