Lỗi gửi mail

Chia sẻ:
#183554 gửi bởi goldenmonkey
Ngày 09 Tháng 04 2017 , 15:33
Mình nhận được thông báo này khi gửi phản hồi.
Lỗi: Hệ thống không gửi được email, Vui lòng liên hệ với Quản trị site để cấu hình lại chức năng gửi mail.

Kể cả việc đăng ký thành viên cũng không gửi được luôn.
Mình cấu hình như sau:
Máy chủ gửi đi: smtp.gmail.com
Cổng gửi mail: 465
Sử dụng mã xác thực: SSL
Tài khoản mail, và mật khẩu đăng nhập gmail.
Nếu chuyển cấu hình sang PHP hệ thống báo Gửi thành công nhưng không có email nào gửi đến địa chỉ mail, và kể cả đăng ký thành công, hệ thống báo đã gửi email kích hoat... nhưng cũng không có trong mail (kể cả trong SPAM).

Mình kiểm tra thông tin:
SSL --> Yes
SSL version --> OpenSSL/1.0.1e
Host --> x86_64-redhat-linux-gnu

Mong mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn!
#183609 gửi bởi mynukeviet
Ngày 10 Tháng 04 2017 , 07:33
Thử lại xem bạn https://mynukeviet.net/su-dung-nukeviet/huong-dan-cau-hinh-gmail-smtp-cho-nukeviet-194.html

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html