#185089 gửi bởi qkhanh8x
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 21:56
http://www.upsieutoc.com/image/qg7reG

Đã làm theo các bước như trong hình, thấy hoàn toàn không có gì sai.

Vẫn cho ra kết quả đúng nếu với 1 ngôn ngữ. Nếu 2 ngôn ngữ, kết quả giảm giá của ngôn ngữ còn lại sẽ cho kết quả sai.

Xin các bạn giúp mình. Vạn lần cảm ơn.

Xin anhyeuviolet, hoaquynhtim99... cố gắng giúp mình nhé
#185168 gửi bởi qkhanh8x
Ngày 27 Tháng 06 2017 , 22:10
Khi nhập giá giá bên Tiếng Việt nó tự động chạy ra giá bên Tiếng Anh. Ra kết quả "Giá chưa giảm" thì đúng, còn "Giá khi đã giảm" thì sai.

Tỉ giá không thể nhập theo cấu trúc khác được.

Ví dụ:
1 USD = 21,000 VND (mặc định khi nhập Nukeviet nó tự động phân cách dấu phẩy).
1 VND = 0.000047619 USD (còn 2 số lẻ phía sau có nhập thì Nukeviet cũng không cho)

Nếu mình sai thì hướng dẫn giúp mình đổi tỉ lệ thế nào cho đúng nhé. Biết các bạn nhiều