#188275 post by mghood11
Day 31 Month 03 2018 , 01:11
Nếu sản phẩm được cấu hình thêm nhóm sản phẩm thì khi đặt hàng vào giỏ hàng chỉ hiển Tổng số tiền cần thanh toán
mà không hiển thị sản phẩm và khi click đặt hàng thi công thực hiện được nhờ mọi người giúp phần này với
https://dogo.khoimoc.com
#188282 post by trinhthinhvn
Day 31 Month 03 2018 , 06:42
Thông tin thay đổi ở đây bạn nhé https://github.com/hoaquynhtim99/module-shops/commit/19c2d91c7eafc66b42204ce5249b18bde8e439df

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188311 post by trinhthinhvn
Day 03 Month 04 2018 , 00:30
Cái này chắc phải fix thêm mấy cái nữa, vì phần này hình như tính toán sai nhiêu chỗ :D mình đã có fix rồi nhưng chưa cho lên github :D

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/