#190822 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 03 2019 , 05:31
Cái này do máy chủ của bạn không đủ các thư viện cần thiết để kiểm tra loại file, bạn chứ bỏ qua cảnh báo để cài bình thường

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191024 gửi bởi billygoat
Ngày 11 Tháng 04 2019 , 23:35
# Đang chạy trên Localhost thì (openserver) sau khi Bỏ qua cảnh báo, tiến trình thành công, nhưng khi đến Kích hoạt Module thì không có gì hết (như là không cài thành công.)
# Vui lòng cho biết/ hướng dẫn / chỉ điểm dùm mình: Update Module Shops từ 4.0.29 -- to-- 4.3.00 (tìm mãi không thấy) - nếu update bằng tay - chắc hết năm cũng không hết sản phẩm ** Thanks Advance !

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#191036 gửi bởi billygoat
Ngày 13 Tháng 04 2019 , 03:05
hoaquynhtim99 đã viết Shops 4.0.29 lên 4.3 chắc là chép đè code được rồi chứ ko có thay đổi CSDL


Chuẩn luôn , TEST thử trên localhost 2 phương pháp (chép đè code) và Xóa bỏ , cài mới Shops 4.3.00 , giữ nguyên data_base --> cả hai cách đều chạy cả :D :D :D


hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org