#190822 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 03 2019 , 05:31
Cái này do máy chủ của bạn không đủ các thư viện cần thiết để kiểm tra loại file, bạn chứ bỏ qua cảnh báo để cài bình thường

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.