#192155 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 10 2019 , 04:55
tuannguyen1003 đã viết khi tôi cài nukeviet thì báo như thế này, bạn nào biết chỉ giúp
Parse error: parse error in C:\xampp\htdocs\phuongtruongxuan\includes\mainfile.php on line 84

Bạn kiểm tra lại phiên bản Xampp bao nhiêu


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com