#185672 gửi bởi jackydanh83
Ngày 24 Tháng 07 2017 , 08:55
Các bạn, mình install nukeviet mới official tải trên web chính nukeviet.vn, upload lên host của PA Vietnam, đến bước 5 thì báo lỗi "Error character set database", mình search google thấy có một số bạn chỉ vào phpmyadmin chỉnh lại database collocation thành "utf8_general_ci" hay vào trong file install/config.php chỉnh biến $db_config['collocation'] = "utf8_general_ci" vẫn báo lỗi đó nữa,các bạn giúp mình với.
#185674 gửi bởi jackydanh83
Ngày 24 Tháng 07 2017 , 19:40
Cấu hình PHP và MySql trên host (mình mở phpmyadmin trên host)
PHP and Mysql
Phiên bản

Có khi nào phiên bản MySql chưa đạt yêu cầu không các bạn,
Sửa lần cuối bởi jackydanh83 vào Ngày 24 Tháng 07 2017 , 19:42, với tổng số 1 lần sửa.
#185686 gửi bởi jackydanh83
Ngày 25 Tháng 07 2017 , 01:49
Mình tìm ra lỗi rồi, lần đầu tạo web, upload lên host nên chưa biết hết. Các mem mới nếu có làm thì chú ý nha, cái lỗi này trong forum có một bạn đã nói rồi, có thể các bạn chưa để ý.
- Lỗi là do chưa connect tên người dùng trên host với cdsl đã tạo ở trên đó.
- Các host khác không biết sao nhưng host ở PA Vietnam lúc khởi tạo tên người dùng và data thì nó chưa liên kết (Các bạn chú ý điểm này nha - nếu không sẽ bị lỗi Error character set database như mình đó)
=> Solution
- Vào cpanel của host bạn đang sử dụng, tạo liên kết (ý là cung cấp các quyền điều khiển database cho user) giữa user (user là user để đăng nhập mysql.host... nha) và database.
- Các thông số Collocation thì các bạn chỉnh như một vài bạn đã hướng dẫn trong forum bao gồm trên phpmyadmin và trong file config nha.

Thanks!