#194325 gửi bởi dotknyl
Ngày 24 Tháng 08 2020 , 22:38
Mọi người cho mình hỏi mình vừa upload lên host.
Các file trong thư mục assets mình đã up lên đầy đủ nhưng khi load trang thì kiểm tra tab Network các file này trả vì trang error 404.
Ai biết giúp mình với, cảm ơn nhé.