Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#174045 gửi bởi hongoctrien
Ngày 25 Tháng 11 2015 , 23:32
Lỗi không kết nối được với CSDL bạn nhé. Không biết bạn đã giải quyết được chưa?

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#186064 gửi bởi trunghieu1763
Ngày 14 Tháng 08 2017 , 04:43
web mình cũng bị lỗi như vậy khi up lên hosting. mình sửa như sau mọi ng xem giúp mình là đã sửa đúng hay chưa. mình cảm ơn
$db_config['dbhost'] = 'tên User';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = 'tên database';
$db_config['dbsystem'] = 'tên database';
$db_config['dbuname'] = 'tên User';
$db_config['dbpass'] = 'mật khẩu user';
#186069 gửi bởi laser
Ngày 14 Tháng 08 2017 , 07:12
Bạn kiểm tra lại thông số kết nối cơ sở dữ liệu nhé. Chắc chắn sai thông tin nào đó. Ví dụ tên csdl có sử dụng tiền tố chẳng hạn!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#186117 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 17 Tháng 08 2017 , 08:32
Bạn đưa sai thông tin kết nối rồi phải là thế này

$db_config['dbhost'] = 'localhost';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = 'tên database';
$db_config['dbsystem'] = 'tên database';
$db_config['dbuname'] = 'tên User_database';
$db_config['dbpass'] = 'mật khẩu User_database';
#186635 gửi bởi hungcay
Ngày 01 Tháng 10 2017 , 02:41
Lỗi này thường do tạo tên database, tạo user xong nhưng quên không làm thêm một bước là add user đã tạo đó vào database.

CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN VIÊN TIẾNG NHẬT HÀ NỘI: http://www.hanoijsg.org