#187113 post by huuducinfo
Day 16 Month 11 2017 , 21:45
Mình đang gặp lỗi menu cấp thứ 2 nó chồng lên menu thứ nhất. có cách nào di chuyển nó hiên thị bên tay phải khi mình bấm vào không ạ. lỗi như hình phía dưới ạ
Attachments
(72.20 KB)
Last edit by huuducinfo time Day 16 Month 11 2017 , 21:47, with 1 edit count.