#188719 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 15 Tháng 05 2018 , 03:20
Trong thời gian tới chúng tôi có kế hoạch phát triển phiên bản NukeViet tiếp theo - NukeViet 5. Đây sẽ là một phiên bản rất lớn với rất nhiều cập nhật. Trong đó có hai phần quan trong đó là HOOK và API.

Về Hook và Events:

Hệ thống, các module trong quá trình hoạt động sẽ có những sự kiện ví dụ như: khi một thành viên đăng ký mới, khi xóa một module, khi xóa một thành viên, khi thay đổi giao diện ngoài site, khi upload một file lên.... đó gọi là events. Với mỗi sự kiện như vậy xảy ra, hệ thống mới cho phép người lập trình gắn code xử lý vào (gọi là hook) để xử lý cho riêng ứng dụng, cũng có thể thay đổi kết quả của sự kiện đó.

Về API:

Hiểu một cách đơn giản, API là cách mà cách người phát triển tương tác với hệ thống dễ dàng mà không cần am hiểu hệ thống thiết kế thế nào, tương tác dữ liệu ra sao. Ví dụ để tạo thành viên mới nhà phát triển chỉ cần gọi lệnh
 $results = nv_local_api('new_user', $userData, $admin_info['username']);
Hoặc thực hiện phương thức POST vào URL với các tham số quy định nào đó
 https://nukeviet.vn/api.html
Danh sách các event hỗ trợ hook cũng như các phần hỗ trợ api là rất lớn, cần được xây dựng trong thời gian dài. Bạn là một nhà phát triển, bạn cần các event nào sẽ hỗ trợ hook cũng như các mục nào sẽ có API? Hãy để lại comment bên dưới. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa vào phiên bản NukeViet 5 sớm nhất!

Nội dung cần để lại:

Nếu là hook hãy cho biết:
  • Hook của module nào: Hệ thống hoặc tên module
  • Tên hook mong muốn (nếu cần): Tên bao gồm ký tự a-z số 0-9 và ký tự gạch dưới _
  • Tham số truyền vào mong muốn (Nếu có): Ví dụ ID thành viên, ID bài viết, .....
  • Dữ liệu trả về (nếu có)
Nếu là API hãy cho biết:
  • API của module nào: Hệ thống hoặc tên module
  • Chức năng của API là gì? Ví dụ tạo tài khoản mới, gửi email đi, tạo bài viết mới...
  • Tham số truyền vào (nếu có)
  • Dữ liệu trả về (nếu có)
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 15 Tháng 05 2018 , 03:49, với tổng số 2 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#188832 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 05 2018 , 12:48
huymcsa đã viết Xin lỗi không biết câu hoi cua mình có llieeu quan đến bài đăng không...minh muốn hỏi về API .... Mình đang tìm hiểu về google map API ... Ko biết có cách nào đưa core của map API vào nuke ko ạ

Cái đó thì không liên quan đến cái này bạn nha. Còn việc đưa Google API thì bạn tìm hiêu về Composer, đưa vào NukeViet chỉ bằng 1 dòng lệnh

 composer require google/apiclient:^2.0 

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.