#187571 gửi bởi tranghoangnd
Ngày 28 Tháng 12 2017 , 21:17
Mình muốn lấy giá trị của trường chú thích hình ảnh trong moduln shop ra " main_product.tpl, detail.tpl, view_gird.tpl, view_list.tpl ". Ví dụ như ở main_product.tpl thì hình ảnh có src = IMG_SRC , chú thích ảnh = ?????. Mọi người chỉ dùm mình với!
https://drive.google.com/open?id=1d70HxV4vu8-taQVAur6PPCmRjgJb8fN1
#187577 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 12 2017 , 05:37
tranghoangnd đã viết Mình muốn lấy giá trị của trường chú thích hình ảnh trong moduln shop ra " main_product.tpl, detail.tpl, view_gird.tpl, view_list.tpl ". Ví dụ như ở main_product.tpl thì hình ảnh có src = IMG_SRC , chú thích ảnh = ?????. Mọi người chỉ dùm mình với!
https://drive.google.com/open?id=1d70HxV4vu8-taQVAur6PPCmRjgJb8fN1

Vậy thì bạn sửa vào file theme.php của module kiểm tra giá trị xuất ra là gì và xem đúng cái alt rồi gán cho nó một hằng rồi cho hiển thị ngoài site là được


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/