#190019 gửi bởi nhngan2001
Ngày 29 Tháng 10 2018 , 00:22
Ở Modul laws, mình muốn hiện thị thêm 1 cột với nội dung sau:
- Thêm 1 cột có tên: Tình Trạng
- Nội dung hiện thị: Còn hạn, hoặc Hết hạn (nếu hết hạng thì hiện thị chữ Hết hạn và ngày hết hạn).
Ai biết hỗ trợ giúp ạ
Cảm ơn nhiều
#190024 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 10 2018 , 04:31
nhngan2001 đã viết Ở Modul laws, mình muốn hiện thị thêm 1 cột với nội dung sau:
- Thêm 1 cột có tên: Tình Trạng
- Nội dung hiện thị: Còn hạn, hoặc Hết hạn (nếu hết hạng thì hiện thị chữ Hết hạn và ngày hết hạn).
Ai biết hỗ trợ giúp ạ
Cảm ơn nhiều

Trong admin hay ngoài site bạn ơi?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#190083 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 11 2018 , 05:12

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190089 gửi bởi nhngan2001
Ngày 05 Tháng 11 2018 , 03:09
admin ơi,
ở file .\themes\default\modules\laws\mail.tpl
mình đã thêm dòng này <td class="text-center">{ROW.exptime}</td>
- Nhưng nếu ngày hết hạn(exptime<>0) thì nó hiện đúng ngày hết hạn.
- Mà nếu ngày hết hạn (exptime=0) thì nó lại hiện ngày đăng bài, làm sao để không hiện ngày đăng ở cột này.
Admin chỉ giúp chỗ này nửa nhé
Thanks nhiều
#190095 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 11 2018 , 05:50
Dòng này https://github.com/nukeviet/module-laws/blob/master/modules/laws/theme.php#L31

Sửa lại $row['exptime'] = $row['exptime'] ? nv_date('d/m/Y', $row['exptime']) : '';

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com