#189377 gửi bởi tungkiet
Ngày 07 Tháng 08 2018 , 04:15
Làm sao xóa được tên module shop và news cùng lúc tên url
Hiện tại trong cấu hình chỉ cho bỏ chọn một tên module trên url
Làm sao để bỏ được cả shop/ và news/ nhỉ

Chia sẻ để nhận nhiều hơn
#189384 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 08 2018 , 08:13
Chỉ loại bỏ 1 tên 1 module thôi chứ ko thể loại bỏ tất cả vì các bảng csdl của từng module khác nhau

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#189466 gửi bởi nhimthulinh01
Ngày 17 Tháng 08 2018 , 01:06
tungkiet đã viết Làm sao xóa được tên module shop và news cùng lúc tên url
Hiện tại trong cấu hình chỉ cho bỏ chọn một tên module trên url
Làm sao để bỏ được cả shop/ và news/ nhỉ
https://vinasaas.net/
https://vinasaas.net/TMS-nukeviet-4-3-3.html