#184978 gửi bởi truonghan3019
Ngày 15 Tháng 06 2017 , 13:11
Vấn đề của em là ngay khi vào trang chủ em muốn menu home của em đang ở class active, khi chọn menu khác thì sẽ active ngay menu đó. Chứ hiện tại bây giờ menu home nó nằm chơi đó thấy không hay. Mong mọi người giúp đỡ.
#185070 gửi bởi toidq86
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 04:54
mynukeviet đã viết Nếu bạn biết lập trình, nghĩ ngay đến biến $home
Nếu $home==1 thì đang ở trang chủ
Mình có câu hỏi tương tư. Bạn trả lời rỏ hơn hoặc chỉ chổ để sửa được không.
#185101 gửi bởi truonghan3019
Ngày 23 Tháng 06 2017 , 04:59
Bạn

toidq86 đã viết

truonghan3019 đã viết OK, mình làm được rồi, cảm ơn bạn !
Sửa chổ nào vậy bạn.

Bạn mở file global.bootstrap.php thêm đoạn code

if ($home ==1){
$xtpl->assign('HOME', "class='active'" );
}
vào hàm IF giống bên dưới

if (!empty($array_menu)) {
......
if ($home ==1){
$xtpl->assign('HOME', "class='active'" );
}
..........
}

- Mở file global.bootstrap.tpl sửa thành

// THÊM {HOME} CHỔ NÀY
<a class="home" .............
......................