#187124 post by huynhtrungbd01
Day 18 Month 11 2017 , 07:55
Xin chào mọi người ,mình đang sử dụng trang web nukeviet 4.1
khi truy cập thì nó ra trang trắng,nhưng sao khi đăng nhập trang quản trị thì trang chủ hiện ra bình thường. Mong mọi người giúp đỡ giải quyết,xin cảm ơn!
Last edit by huynhtrungbd01 time Day 07 Month 12 2017 , 20:16, with 1 edit count.
#187126 post by hoaquynhtim99
Day 18 Month 11 2017 , 17:21
Bạn làm theo hướng dẫn http://dungpt.vinades.net/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html để lấy báo lỗi lúc trang trắng và gửi lên đây để hỗ trợ nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187128 post by huynhtrungbd01
Day 19 Month 11 2017 , 19:00
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
#187129 post by hoaquynhtim99
Day 19 Month 11 2017 , 19:28
Cái này bạn thử xóa block global.block_catalogs.php của module shops thêm lại xem sao.
Khi bị trang trắng thì kiểm tra xem khu vực nào bị ví dụ trang chủ bị, khi vào phần thành viên ngoài site, phần news, phần feeds... cả phần shops ngoài site xem có bị không.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.