#187293 post by nhngan2001
Day 04 Month 12 2017 , 05:34
Khối siteder (hình lớn của theme) chỉ chạy được có 2 hình quảng cáo (mình thêm nhiều hình quảng cáo vào nó cũng chạy được có 2 quảng cáo. ai biết thay đổi chỗ nào để có thể chạy được nhiều quảng cáo
Mẫu: http://egov-demo.nukeviet.vn/ (hình lớn thay đổi qua lại đó, chỉ chỉ được tối đa 2 hình thôi)
Last edit by nhngan2001 time Day 04 Month 12 2017 , 10:26, with 1 edit count.
#187294 post by trinhthinhvn
Day 04 Month 12 2017 , 05:52
Bạn vào module quảng cáo và thêm vào đúng block slider nó đang chọn nhé, sau đó thì xem những cái nào trong khối đó thì bạn xem nó kích hoạt hay chưa kích hoạt. Sau mỗi lần thêm thì nhớ vào tính năng dọn dẹp site nhé rồi ra ngoài load lại

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/