#187131 post by trinhthinhvn
Day 19 Month 11 2017 , 21:27
Hiện tại trong trang giới thiệu khi bạn mở chi tiết một bài bạn sẽ bị bể giao diện ở phần các bài viết khác cuối site như hình sau sau khi bạn lên bản 4.3
Lỗi page

Ở đây là theme default mặc định. Các theme khác bạn cũng cần làm tương tự.
 1. vào thư mục css của theme đang xài ở đây là default
 2. mở file style.css
 3. Tìm đến dòng có đoạn css sau.
  .nv-list-item.lg li {
  padding:10px;
  }
 4. Bạn thêm xuống dưới nó đoạn css sau
  .page .nv-list-item li{
  display: flex;
  }
  .page .nv-list-item li em{
  position: relative;
  top: 2px;
  }
 5. Như vậy là xong. Lưu lại và ra ngoài site kiểm tra
Kết quả sau khi thêm đoạn css
Ảnh fix lỗi page
Last edit by trinhthinhvn time Day 23 Month 11 2017 , 06:18, with 1 edit count.

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/