#186805 gửi bởi vuongnv
Ngày 16 Tháng 10 2017 , 23:53

Bạn muốn giới thiệu sản phẩm của mình ra trang chủ rõ hơn để người dùng biết được có thể là mặt trước hoặc mặt sau của sản phẩm hoặc có thể là giới thiệu hình ảnh chi tiết đi kèm với sản phẩm. Hôm nay likengay sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy thêm một hình ảnh khác ra ngoài của block global.block_bxproduct_center trong module shops nukeviet 4.x
Hãy tham khảo bài viết này để thực hiện nó
http://likengay.com/thu-thuat/nukeviet/huong-dan-them-hinh-anh-khac-ra-ben-ngoai-cho-global-block-bxproduct-center-12.html