#186033 gửi bởi nhatminhdlu
Ngày 12 Tháng 08 2017 , 00:11
Hình ảnh sau khi thực hiện
Hình ảnh sau khi thực hiện thành công


Bước 1: Vào quản lý tập tin của hosting, vào thư mục: httpdocs \ themes \ default \ modules \ shops \ block.search.tpl

Bước 2: Mở block.search.tpl và thay thế bằng đoạn code sau bên dưới.
Bước 3: Lưu lại và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn thành công nhé!

 <!-- BEGIN: main --> <script> function KhoanGia_Update() { var khoangia1 = document.getElementById("khoangia1").value; document.getElementById("khoangia1_txt").innerHTML = " " + khoangia1 + " tỷ đồng"; document.getElementById("price1").value = khoangia1 * 1000000000; var khoangia2 = document.getElementById("khoangia2").value; document.getElementById("khoangia2_txt").innerHTML = " " + khoangia2 + " tỷ đồng"; document.getElementById("price2").value = khoangia2 * 1000000000; } var khoangia1 = document.getElementById("price1").value; document.getElementById("khoangia1_txt").innerHTML = " " + khoangia1 / 1000000000 + " tỷ đồng"; document.getElementById("khoangia1").value = khoangia1 / 1000000000; var khoangia2 = document.getElementById("price2").value; document.getElementById("khoangia2_txt").innerHTML = " " + khoangia2 / 1000000000 + " tỷ đồng"; document.getElementById("khoangia2").value = khoangia2 / 1000000000; </script> <style> input[type=range] { /*removes default webkit styles*/ -webkit-appearance: none; /*fix for FF unable to apply focus style bug */ border: 1px solid #fff; /*required for proper track sizing in FF*/ width: 100%; } input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track { width: 100%; height: 8px; background: #ddd; border: none; border-radius: 3px; } input[type=range]::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; border: none; height: 16px; width: 16px; border-radius: 50%; background: goldenrod; margin-top: -4px; } input[type=range]:focus { outline: none; } input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track { background: #ccc; } input[type=range]::-moz-range-track { width: 100%; height: 8px; background: #ddd; border: none; border-radius: 3px; } input[type=range]::-moz-range-thumb { border: none; height: 16px; width: 16px; border-radius: 50%; background: goldenrod; } /*hide the outline behind the border*/ input[type=range]:-moz-focusring{ outline: 1px solid white; outline-offset: -1px; } input[type=range]::-ms-track { width: 100%; height: 8px; /*remove bg colour from the track, we'll use ms-fill-lower and ms-fill-upper instead */ background: transparent; /*leave room for the larger thumb to overflow with a transparent border */ border-color: transparent; border-width: 6px 0; /*remove default tick marks*/ color: transparent; } input[type=range]::-ms-fill-lower { background: #777; border-radius: 10px; } input[type=range]::-ms-fill-upper { background: #ddd; border-radius: 10px; } input[type=range]::-ms-thumb { border: none; height: 16px; width: 16px; border-radius: 50%; background: goldenrod; } input[type=range]:focus::-ms-fill-lower { background: #888; } input[type=range]:focus::-ms-fill-upper { background: #ccc; </style> <form id="search_form_shops" action="/" method="get" role="form" name="frm_search" onsubmit="return onsubmitsearch();"> <div class="form-group"> <label>{LANG.keyword} <i>(mã hoặc tên sản phẩm)</i></label> <input id="keyword" type="text" value="{value_keyword}" name="keyword" class="form-control input-sm"> </div> <div class="form-group"> <label>Giá từ: </label> <label id="khoangia1_txt"></label> <input id="khoangia1" type="range" min="0" max="20" step="1" onchange="KhoanGia_Update()" /> </div> <div class="form-group"> <label>đến: </label> <label id="khoangia2_txt"></label> <input id="khoangia2" type="range" min="1" max="50" step="1" onchange="KhoanGia_Update()" /> </div> <div class="form-group" style="display:none;"> <label>{LANG.price1}</label> <input id="price1" type="text" value="{value_price1}" name="price1" class="form-control input-sm"> </div> <div class="form-group" style="display:none;"> <label>{LANG.price2}</label> <input id="price2" type="text" value="{value_price2}" name="price2" class="form-control input-sm"> </div> <div class="form-group" style="display:none;"> <label>{LANG.moneyunit}</label> <select name="typemoney" id="typemoney" class="form-control input-sm"> <option value="0"></option> <!-- BEGIN: typemoney --> <option {ROW.selected} value="{ROW.code}">{ROW.currency}</option> <!-- END: typemoney --> </select> </div> <div class="form-group"> <label>{LANG.catagories}</label> <select name="cata" id="cata" class="form-control input-sm"> <option value="0"></option> <!-- BEGIN: loopcata --> <option {ROW.selected} value="{ROW.catid}">{ROW.xtitle}</option> <!-- END: loopcata --> </select> </div> <div class="text-center"> <input type="button" name="submit" id="submit" value="{LANG.search}" onclick="onsubmitsearch('{MODULE_NAME}')" class="btn btn-primary"> </div> </form> <!-- END: main -->
Sửa lần cuối bởi nhatminhdlu vào Ngày 12 Tháng 08 2017 , 04:40, với tổng số 6 lần sửa.