#187773 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 09:42
nguyendung138 đã viết A/E cho mình hỏi icon ngôn ngữ đang nằm dọc, mình muốn chỉnh cho 2 lá cờ nằm cùng 1 dòng, nhờ các a,e giúp đỡ

Bạn làm theo bài viết này:https://thinhweb.com/huong-dan-viet-block-hien-thi-icon-ngon-ngu-cho-website-nukeviet/
là nó dạng nằm dọc luôn, còn muốn nằm ngang thì css class li là float: left là là lên một dòng


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/