Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#186280 gửi bởi pcviet24h
Ngày 28 Tháng 08 2017 , 06:16
Hiện Facebook cần thêm Open Graph vào web mới hiên được hình khi chia sẽ link lên Facebook. Nhưng mình không biết cách thêm thế nào, xin các anh chỉ giúp. Thank.

Mình dùng https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ rồi mà nó không lên hình.