#192493 gửi bởi thptnht2004
Ngày 10 Tháng 11 2019 , 22:13
Trang web mình hiện vẫn chạy bình thường. Nhưng khi mình đăng nhập vào web với quyền admin, sau khi nhập "tên đăng nhập" và "mật khẩu" rồi vào "Quản lý site" thì chỉ xuất hiện trang trắng. Trước đó mình có thêm module "Thoi khoa bieu" thì mới bị như vây.
Đây là Log lỗi: /home/thptnguy/public_html/data/logs/error_logs/07-11-2019_error_log.log
[Thu, 07 Nov 2019 08:24:10 +0700] [27.74.243.21] [Error(1): Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'thptnguy_nht2017.nv4_vi_thoi_khoa_bieu_admins' doesn't exist in /home/thptnguy/public_html/modules/news/admin.menu.php:27
Stack trace:
#0 /home/thptnguy/public_html/modules/news/admin.menu.php(27): PDO->query('SELECT * FROM n...')
#1 /home/thptnguy/public_html/modules/news/admin.menu.php(38): nv_news_array_cat_admin('thoi_khoa_bieu')
#2 /home/thptnguy/public_html/themes/admin_default/theme.php(69): include('/home/thptnguy/...')
#3 /home/thptnguy/public_html/themes/admin_default/theme.php(242): nv_get_submenu_mod('thoi-khoa-bieu')
#4 /home/thptnguy/public_html/modules/news/admin/main.php(494): nv_admin_theme('<link rel="styl...')
#5 /home/thptnguy/public_html/admin/index.php(180): require('/home/thptnguy/...')
#6 {main}
thrown] [FILE: /modules/news/admin.menu.php] [LINE: 27]
#192504 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 11 2019 , 06:20
Bạn vào link này xóa module đó đi rồi cài lại xem sao /admin/index.php?language=vi&nv=modules

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192521 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 15 Tháng 11 2019 , 09:57
Lỗi này bạn đăng nhập vào, để im ra trang trắng tuy nhiên bạn vào link này /admin/index.php?language=vi&nv=modules trực tiếp chắc chắn không ra trang trắng

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192584 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 11 2019 , 06:49
Thế bạn tải một bản NukeViet tương tự, cài đặt lên localhost sau đó tạo module ảo tương tự rồi vào phpmyadmin xuất bảng nv4_vi_thoi_khoa_bieu_admins ra, import bảng đó lên hosting là được

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com