Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#181630 gửi bởi hoangvinh64
Ngày 07 Tháng 12 2016 , 02:38
Mình có làm chức năng tùy biến dữ liệu của module shops. Giờ nó hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm được rồi, nhưng mình muốn nó hiển thị trong trang danh sách sản phẩm luôn. Có bạn nào biết chỉ giùm code lấy với. Thanks