#191410 gửi bởi ccgdev.net
Ngày 13 Tháng 06 2019 , 23:12
Không biết bạn đang xài bản shops nào. Còn đối với bản shops mới nhất trên github thì bạn làm cách sau

Bạn vào file modules/shops/funcs/main.php

Trong vòng elseif($pro_config['home_data'] == 'cat')

Bạn tìm tới
PHP:
'num_link' => $array_info_i['numlinks']
Thêm
PHP:
'image' => !empty($array_info_i['image']) ? NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_data . '/' . $array_info_i['image'] : ''
Tiếp theo vào file modules/shops/theme.php

Trong funtion nv_template_view_home tìm tới lệnh $pro_config['home_data'] == 'cat' thêm vào trong vòng lặp foreach
PHP:
if(!empty($data_row['image'])){
$xtpl->assign('IMG_CAT', $data_row['image']);
$xtpl->parse('main.viewcat.catalogs.image');
}
Tiếp theo bạn vào file themes/ten-theme/modules/shops/main.tpl

Bạn thêm
HTML:Vào chỗ phù hợp với giao diện bạn đang làm.

Chúc bạn thành công. Cần support thì comment đây hoặc inbox mình.

BCB SOLUTIONS - Thiết kế website chuẩn SEO - Thiết kế giao diện nukeviet, module nukeviet.

Contact : 0982 083 283 - 0898 68 98 42 - FB : fb.com/bachdinhcao
#191415 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 14 Tháng 06 2019 , 08:50
ccgdev.net đã viết Không biết bạn đang xài bản shops nào. Còn đối với bản shops mới nhất trên github thì bạn làm cách sau

Bạn vào file modules/shops/funcs/main.php

Trong vòng elseif($pro_config['home_data'] == 'cat')

Bạn tìm tới
PHP:
'num_link' => $array_info_i['numlinks']
Thêm
PHP:
'image' => !empty($array_info_i['image']) ? NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_data . '/' . $array_info_i['image'] : ''
Tiếp theo vào file modules/shops/theme.php

Trong funtion nv_template_view_home tìm tới lệnh $pro_config['home_data'] == 'cat' thêm vào trong vòng lặp foreach
PHP:
if(!empty($data_row['image'])){
$xtpl->assign('IMG_CAT', $data_row['image']);
$xtpl->parse('main.viewcat.catalogs.image');
}
Tiếp theo bạn vào file themes/ten-theme/modules/shops/main.tpl

Bạn thêm
HTML:Vào chỗ phù hợp với giao diện bạn đang làm.

Chúc bạn thành công. Cần support thì comment đây hoặc inbox mình.

Cám ơn bạn nha. Bản mình đang dùng là shop 4.3 trên store nên hơi khác xíu


Tel: 0985229635