#193169 gửi bởi hoanglongvnpt
Ngày 15 Tháng 03 2020 , 03:35
Như tiêu đề, giờ mình muốn hiển thị thêm Tooltip cho hình ảnh ở chế độ viewcat_grid.tpl
Trong file viewcat_grid.tpl
có đoạn để hiển thị hình ảnh Tooltip nhưng mình mò mẫm mãi vẫn không hiển thị được hình ảnh Tooltip của bài viết.
Code:
  title="{CONTENT.title}">{CONTENT.title}
Đoạn này đang bỏ trống:
 data-img=""
Rất mong anh em Help mình với. Thank All!
Đính kèm
(1.35 MB) Đã tải về 3 lần
#193170 gửi bởi hoanglongvnpt
Ngày 15 Tháng 03 2020 , 03:40
Đoạn code trong file viewcat_grid
 <a class="show" href="{CONTENT.link}" {CONTENT.target_blank} <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{CONTENT.hometext_clean}" data-img="" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip --> title="{CONTENT.title}">{CONTENT.title}</a>