Góp ý phần TAG

Chia sẻ:
#183482 gửi bởi conguyenict
Ngày 05 Tháng 04 2017 , 22:29
Như chúng ta đã biết phần Tag chính là từ khóa của bài viết đó, và Tag cũng như là một chuyên mục mà chúng ta cần SEO (Nếu trú trọng về SEO).
Hiện tại Tag của nukeviet tôi chỉ muốn góp ý một chút là:
Title - Chính là tag đó, quá ngắn và làm cho website kém điểm về seo
Nếu được chúng ta nên thêm 1 mục tự chỉnh sửa title cho tag đó.
Xin hết!
#183535 gửi bởi conguyenict
Ngày 08 Tháng 04 2017 , 11:47
anhyeuviolet đã viết Nó có sẵn. Chắc bạn chưa tìm ra.

Chỉ chỉnh sửa được từ khóa, mô tả, hình ảnh thôi bạn. Đâu có phần tự chỉnh sửa tiêu đề.