#184293 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 05 2017 , 03:50
Cái bạn cần thì chịu rồi, những chức năng đó hoàn toàn không có ở module laws. Nếu cần bạn chuyển sang download và sửa lại ngôn ngữ các field

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#184306 gửi bởi phongcntt3
Ngày 06 Tháng 05 2017 , 02:45
hoaquynhtim99 đã viết Cái bạn cần thì chịu rồi, những chức năng đó hoàn toàn không có ở module laws. Nếu cần bạn chuyển sang download và sửa lại ngôn ngữ các field

ok, cảm ơn bạn!

#184310 gửi bởi phongcntt3
Ngày 06 Tháng 05 2017 , 07:09
hoaquynhtim99 đã viết Cái bạn cần thì chịu rồi, những chức năng đó hoàn toàn không có ở module laws. Nếu cần bạn chuyển sang download và sửa lại ngôn ngữ các field

Lúc nào bạn có thời gian, hướng dẫn thêm cho mình chi tiết các bước phải làm dc ko? Cảm ơn bạn nhiều.