#193401 gửi bởi lovelove2009
Ngày 08 Tháng 04 2020 , 08:10
Mình mới mua Module account 4.3 hôm nay tại https://nukeviet.vn/vi/store/modules/module-import-tai-khoan-qua-file-excel/ nhưng khi cài cho nukeviet bản 4.3.0.6 và 4.3.0.8 đều lỗi hết
User Error
No class PhpSpreadsheet
(Code: f5a70ac90c3242246026a4432ad4caa0)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information
Mình liên hệ bên bán nhưng không thấy phản hồi , trong mô tả thì có nói là có hướng dẫn nhưng khi giải nén ra thì ko có file hướng dẫn nào cả ngay cả cái mẫu excel để import cũng ko có , anh em giúp em với
Đính kèm
(12.06 KB) Đã tải về 9 lần