Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#71860 gửi bởi dung120
Ngày 16 Tháng 11 2010 , 00:27
Mình dùng themes default nhưng thấy cái cột blocks phải to quá chiếm hết diện tích của các phần khác. bác nào biết cách chỉnh cho cột blocks phải nhỏ hơn ở chỗ nào chỉ giúp mình với http://suachuamaytinh.vn/nv

http://suachuamaytinh.vn/vi/sua-laptop-chuyen-nghiep/ sửa chữa laptop chuyên nghiệp / http://linhkienlaptop.net.vn/vi/shops/ Linh kiện laptop chính hãng http://suachuamaytinh.vn
#71900 gửi bởi nnhlinh
Ngày 16 Tháng 11 2010 , 06:21
HuynhPhiCo đã viết:Edit "Span 6 " trong file template.css

Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến kết cấu trang, theo mình, bạn đang dùng layout nào thì vào layout đó chỉnh ví dụ themes/ default/ layout/ layout.body-left-right.tpl
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
{FILE "header.tpl"}
<div class="contentwrapper">
[HEADER]
<div class="span-13 contentcolumn">
<!-- BEGIN: mod_title -->
<h3 class="breakcolumn">
<a title={LANG.Home} href="/"><img src="/themes/forum/images/icons/home.png" alt="{LANG.Home}" /></a>
<!-- BEGIN: breakcolumn -->
<span class="breakcolumn">&raquo;</span>
<a href="{BREAKCOLUMN.link}" title="{BREAKCOLUMN.title}">{BREAKCOLUMN.title}</a>
<!-- END: breakcolumn -->
</h3>
<!-- END: mod_title -->
[TOP]
{MODULE_CONTENT}
[BOTTOM]
</div>
<div class="span-5">
[LEFT]
</div>
<div class="span-6 last">
[RIGHT]
</div>
[FOOTER]
</div>{FILE "footer.tpl"}
<!-- END: main -->


Ví dụ muốn co Right bạn thay :
Mã: Chọn hết
<div class="span-6 last">
[RIGHT]
</div>

bằng
Mã: Chọn hết
<div class="span-5 last">
[RIGHT]
</div>

và sau đó nên tăng phần nào đó lên ví dụ Left lên thì thay :
Mã: Chọn hết
<div class="span-5">
[LEFT]
</div>

bằng
Mã: Chọn hết
<div class="span-6">
[LEFT]
</div>

Cái này cũng liên quan đến file "/themes/default/css/template.css"
Trong đó có các mức kích thước "span" bạn có thể sửa hoặc thêm theo ý mình, chúc bạn thành công! :)

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn