#188098 post by xeonline
Day 16 Month 03 2018 , 04:54
Chào tất cả các bác, các tín đồ của Nukeviet ( em tạm gọi thế)
em có sử dụng dịch vụ tạo app (appypie) để viết 1 ứng dụng free ( chức năng là đọc báo trên Smartphone )
nguồn dữ liệu lấy từ RSS của trang chủ em ( sử dụng Nukeviet 4.x)
địa chỉ như sau: http://daitruyenthanhcujut.daknong.gov.vn và https://dno.vn
mọi thứ êm đẹp, duy chỉ có vấn đề nhỏ này làm em đau đầu.
các bác cao nhân giúp em với.
h1
hình 1 (app của em)
h2
hình 2. ( khi vào Menu tin tức nó ra dư lày)
h3
Hình 3 ( vào đọc thử 1 tin nó chỉ ra tiêu đề , hình ảnh, và trích dẫn ngắn gọn)


CÁI EM CẦN LÀ TOÀN BỘ NỘI DUNG TIN CỦA EM KHÔNG HIỂN THỊ
các bác nào đã trải qua hoặc biết về RSS chỉ em với .
link RSS em lấy tin cho APP -> https://dno.vn/rss/
bấm vào xem bình thường thế mới đau.
#188099 post by trinhthinhvn
Day 16 Month 03 2018 , 05:59
Rss nó chỉ lấy đoạn ngắn để làm danh sách tin thui, còn để mà chi tiết thì khi vào chi tiết bạn phải load lại lần nữa lấy nguyên nội dung chi tiết

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/