#182779 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 13 Tháng 03 2017 , 04:51
Mọi người ơi cho em hỏi chút, em có download 1 mã nguồn nukeviet4 về voọc. Thì mã nguồn tên mặc định của người ta là: localhost/abc/trang_1.html
Giờ em muốn đổi thành: http://localhost:/tên_của_em/trang_1.html mà không được
Đổi tên Folder rồi nhưng không hiểu code nó ở chỗ nào. mở liên kết ra vẫn về url cũ: http://localhost/abc/trang_1.html

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Sieu Viet trading service & equiment Co.,Ltd
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 3.995.3229
Website: http://sieuviethn.com.vn