#137564 gửi bởi Wall-E
Ngày 07 Tháng 05 2013 , 05:27
Em sử dụng theme giáo dục trên store Nukeviet. Khi tạo nhiều cấp trong chuyên mục thì khi ra ngoài trang chủ nó bị thế này.
Hình ảnh

Nhờ các bác chỉ giáo sao cho nó vừa đủ thanh màu xanh. Giữa các mục phân cấp với nhau nó có cái gạch hay cái gì đó để phân biệt. Chứ thế này nhìn nó rối mắt quá :D
Website bị lỗi: http://nbkhp.edu.vn/