#188262 post by mynukeviet
Day 30 Month 03 2018 , 05:01
Có vẻ bạn thiếu bước này nhé https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-giao-di%E1%BB%87n-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-t%E1%BB%AB-NukeViet-4-Official-(4.0.29)-l%C3%AAn-NukeViet-4.1-Beta-(4.1.00)#ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-jquery-3

Kiểm tra lại javascript của giao diện để tương thích với Jquery 3. Hiện tại chúng tôi kiểm tra với NukeViet cơ bản cần phải tìm các đoạn có dạng

 $(window).load(function () {

Thay lại thành

 $(window).on('load', function() {

Nếu giao diện sử dụng Bootstrap riêng cần cập nhật tối thiểu lên bản 3.3.6 để tương thích với Jquery 3.


Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html
#188265 post by mrxxx
Day 30 Month 03 2018 , 06:22
Có lẽ vậy bác ạ. Nhưng mà em ko biết làm công việc đó như thế nào. Tìm mọi file js để thay đoạn code đó ạ? Em dùng edit plus để tìm rồi thay mà chỉ tìm đc một vài đoạn. Em đã thay rồi. Vẫn lỗi. Các bác giúp em với.