#191988 gửi bởi billygoat
Ngày 07 Tháng 09 2019 , 00:58
Hosting gần người dùng (truy vấn) nhất là nhanh nhất - cơ bản là người vào website ở đâu nhiều thì mua hosting ờ đó. thế thôi ... bây giờ thì luận điệu này vẫn còn, nhưng giới hạn địa lý dần xóa bỏ bời dịch vụ CLOUD / CDN

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org