#195152 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 12 2020 , 06:49
Đọc không hiểu bạn ơi. "không dùng mysql sử dụng mysql của modules news" là sao

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#195155 gửi bởi saka.dacloi
Ngày 17 Tháng 12 2020 , 21:56
dạ cái này e tạm thời dùng dữ liệu select trực tiếp cũng đáp ứng tạm thời được vấn đề ạ. nhưng a cho e xin hỏi vấn đề khác được không ạ. e đang làm 1 cái module thống kê user nhấp vào mỗi tin tức thì làm thế nào để e biết được user đó đã nhấp vào những tin nào vậy ạ. e xem qua module của siteinfo mà không hiểu quy trình của siteinfo lắm
#195162 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 12 2020 , 10:55
saka.dacloi đã viết dạ cái này e tạm thời dùng dữ liệu select trực tiếp cũng đáp ứng tạm thời được vấn đề ạ. nhưng a cho e xin hỏi vấn đề khác được không ạ. e đang làm 1 cái module thống kê user nhấp vào mỗi tin tức thì làm thế nào để e biết được user đó đã nhấp vào những tin nào vậy ạ. e xem qua module của siteinfo mà không hiểu quy trình của siteinfo lắm

Cái này không có bạn, muốn làm cái này phải sửa vào module news chứ không thể làm module khác được.


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com