#188425 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 12 Tháng 04 2018 , 06:28
sao lại khó khăn về thay đổi font chữ là sao vậy bạn, font-family nằm ở trong file style.css bạn muốn font nào thì đặt đúng tên. Tốt nhất đính thêm mã font google là được

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/